درباره ما

 

ما در فرانش به دیگران فرصت یادگیری می‌دهیم و نظرمان را بیان می‌کنیم

همین سوال کلیدی و به ظاهر ساده یکی از مهمترین مباحثی است که در این دوره به آن خواهیم پرداخت! من تا کنون بیش از صــد بار این سوال را از صدها نفر از
افراد مختلف که در حال راه اندازی کسب و کار خودشان بودند پرسیـدم و شاید برای شما جالب باشد که فقط ۲٪‌ آنها جوابی برای این سوال داشتند همین الان این
سوال را از خودتان بپرسید و کمی روی آن تامل کنید، احتمال اینکه جــواب قطعی و مشخصی برای آن داشته باشید خیلی کم است! زیرا معمولا روند راه انـدازی یک
همین سوال کلیدی و به ظاهر ساده یکی از مهمترین مباحثی است که در این دوره به آن خواهیم پرداخت indegenerique.be! من تا کنون بیش از صــد بار این سوال را از صدها نفر از
افراد مختلف که در حال راه اندازی کسب و کار خودشان بودند پرسیـدم و شاید برای شما جالب باشد که فقط ۲٪‌ آنها جوابی برای این سوال داشتند همین الان این
سوال را از خودتان بپرسید و کمی روی آن تامل کنید، احتمال اینکه جــواب قطعی و مشخصی برای آن داشته باشید خیلی کم است! زیرا معمولا روند راه انـدازی یک
کسب و کار نوپا به شکل زیر صورت می گیرد و هرگز وقتی صرف برنامه ریزی دقیق و طراحی آن

یک مشکل باعث به فکر فرو رفتن فردی می شود
یک ایده یه ذهن آن فرد خطور می کنم
بعد از کمی بررسی متوجه می شود که این ایده تا کنون اجرا نشده است
فورا برای اجرای آن دست به کار می شود
سایتی طراحی می کند
محتوا تولید می کند

آخرین ویدئوها

سامانه مشتریان توضیحات کوتاه در رابطه با سامانه مشتریان